ENGLISH ACADEMY
Jazyková škola Bratislava
Individuálne
Semi-individuálne
Skupinové
Konverzačné
Intenzívne
Semi-individuálne

VHODNÉ PRE NÁROČNEJŠÍCH KLIENTOV, KTORÍ SA CHCÚ ŠPECIALIZOVAŤ NA URČITÉ VYBRANÉ TÉMY, OBLASTI, SLOVNÚ ZÁSOBU.

VÝHODOU JE MALÝ POČET ŠTUDENTOV ( 2 - 6 ), MOŽNOSŤ ZVOLIŤ SI KONKRÉTNY ČAS A TERMÍN VÝUČBY, INTENZITU VÝUČBY, DĹŽKU KURZU A MIESTO KONANIA.

CENA ZA 45 MIN. HODINU JE 12 - 18 EUR. MINIMÁLNY POČET HODÍN JE 6.

PRÍKLADY SEMI-INDIVIDUÁLNYCH KURZOV:

- VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

- ŠPECIFICKÁ ANGLIČTINA

- DISKUSIE NA TÉMY ( RODINA, DOVOLENKA, FILMY, KNIHY, HOBBY, PRÁCA ...)

- VENOVANIE SA ŠPECIFICKEJ TÉME VYBRANEJ ŠTUDENTOM

- PRECVIČOVANIE SPRÁVNEJ VÝSLOVNOSTI

- ZLEPŠENIE ČÍTANIA POMOCOU ŠPECIFICKEJ LITERATÚRY

- ...